thai2english-logo
search

working

 • Add to favorites
 • 1
  [ Adjective ]
  ใช้การได้
  chái gaan dâai
 • 2
  [ Singular noun, plural workings ]
  การทำงาน
  gaan tam ngaan
 • 3
  [ Verb, present participle, infinitive to work ]
  ได้ผล
  dâai pŏn

Example Sentences

 • วันนี้จะเลิกงานสายไหม
  wan née jà lêrk ngaan săai măi
  Are you working late today ?
 • ทำงานอยู่เหรอ
  tam ngaan yòo rĕr
  Were you working ?
 • เราจะทำงานด้วยกัน
  rao jà tam ngaan dûay gan
  We'll be working together.
 • แล้วฉันจะทำงานต่อไปได้ไหม
  láew chăn jà tam ngaan dtòr bpai dâai măi
  Can I continue working ?
 • แบบนี้ไม่ไหวแน่ๆ
  bàep née mâi wăi nâe nâe
  This isn't working.
 • ฉันเริ่มงานคืนนี้
  chăn rêrm ngaan keun née
  I start working tonight.