thai2english logo

while

 • Add to favorites
 • 1
  [ Conjunction ]
  ขณะที่;ตอนที่;ในขณะที่
  kà-nà têe ;dton-têe ;nai kà-nà têe
 • 2
  [ Singular noun, plural whiles ]
  ขณะ;ชั่วขณะหนึ่ง
  kà-nà ;chûua kà-nà nèung

Example Sentences

 • นานมาแล้วนะ
  naan maa láew ná
  It is been a while.
 • ไปซะ · ตอนที่ผมยังปล่อยคุณไป
  bpai sá · dton-têe pŏm yang bplòi kun bpai
  Go while I am letting you.
 • ผมแค่ออกมาประเดี๋ยวเดียว
  pŏm kâe òk maa bprà-dĭieow diieow
  I am just out for a while.
 • สักพักหนึ่งแล้วนะคะ
  sàk pák nèung láew ná ká
  It is been a while.
 • มานี่หน่อยซิ
  maa nêe nòi sí
  Come over here a while.
 • พักที่นี่ซักพักเถอะนะ
  pák têe nêe sák pák tùh ná
  Let's rest here for a while.