thai2english-logo
search

welcome

 • Add to favorites
 • 1
  [ Verb ]
  ต้อนรับ;รับรอง
  dtôn ráp ;ráp rong

Example Sentences

 • ยินดีต้อนรับสู่ · โรงเรียนกฎหมาย
  yin dee dtôn ráp sòo · rohng rian gòt măai
  Welcome to law school.
 • ยินดีต้อนรับ · คุณคิดว่าไงล่ะ
  yin dee dtôn ráp · kun kít wâa ngai lâ
  Welcome. What do you think ?
 • ขอต้อนรับสู่ชีวิตฉัน
  kŏr dtôn ráp sòo chee-wít chăn
  Welcome to my life.
 • ยินดีต้อนรับกลับมา · ผู้กอง
  yin dee dtôn ráp glàp maa · pôo gong
  Welcome back, captain.
 • ยินดีต้อนรับกลับบ้าน · ลูกชายของฉัน
  yin dee dtôn ráp glàp bâan · lôok chaai kŏng chăn
  Welcome home, my son.
 • ยินดีต้อนรับสู่ร้านของเราครับ
  yin dee dtôn ráp sòo ráan kŏng rao kráp
  Welcome to our store.