thai2english-logo
search

wall

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural walls ]
  ผนัง;กำแพง;ฝา;ผนังห้อง
  pà-năng ;gam-paeng ;făa ;pà-năng hông

Example Sentences

 • ติดอยู่ที่ผนัง
  dtìt yòo têe pà-năng
  I shot at the wall.
 • ฉันกำลังพูดกับกำแพงอยู่เหรอเนี่ย
  chăn gam-lang pôot gàp gam-paeng yòo rĕr nîa
  Am I talking to a wall ?
 • ฉันกำลังพูดกับกำแพงอยู่เหรอ
  chăn gam-lang pôot gàp gam-paeng yòo rĕr
  Am I talking to a wall ?
 • เราออกไปนอกกำแพงกัน
  rao òk bpai nôk gam-paeng gan
  We go outside the wall.
 • จับข้างฝาไว้
  jàp kâang făa wái
  Hold on to the wall.
 • ใกล้กำแพงนั่น
  glâi gam-paeng nân
  Closer to the wall.