thai2english logo

truck

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural trucks ]
  รถบรรทุก
  rót ban-túk

Example Sentences

 • ใครเป็นคนทำรถฉัน
  krai bpen kon tam rót chăn
  Who did this to my truck ?
 • เหมือนรถชนกันเหรอ
  mĕuuan rót chon gan rĕr
  Like a truck bang ?
 • ไปขนของขึ้นรถ
  bpai kŏn kŏng kêun rót
  Load up the truck.
 • ฉันจะโทรเรียกรถขนของ
  chăn jà toh rîiak rót kŏn kŏng
  I'll go call for a truck.
 • ดีที่ไปโดนรถบรรทุก
  dee têe bpai dohn rót ban-túk
  Smart to hit the truck.
 • ไปที่รถเถอะ
  bpai têe rót tùh
  Let's go to the truck.