thai2english logo

to

 • Add to favorites
 • 1
  [ Conjuction ]
  ถึง;ต่อ;แก่
  tĕung ;dtòr ;gàe
 • 2
  [ Relative pronoun ]
  ให้;ที่;เป็น
  hâi ;têe ;bpen

Example Sentences

 • ผมต้องกินทั้งหมดนี่เลยเหรอครับ
  pŏm dtông gin táng mòt nêe loiie rĕr kráp
  I have to eat all this ?
 • คุณสนิทกับเขาที่สุด
  kun sà-nìt gàp kăo têe sùt
  You were the closest to him.
 • ฉันไม่อยากเห็น
  chăn mâi yàak hĕn
  I don't want to see.
 • คุณฟังผมอยู่หรือเปล่า
  kun fang pŏm yòo rĕu bplào
  Are you listening to me ?
 • ถึงเวลาต้องไปแล้ว
  tĕung way-laa dtông bpai láew
  It is time to go.
 • คุณไม่ต้องบอกฉันหรอก
  kun mâi dtông bòk chăn ròk
  You don't have to tell me.