thai2english logo

that

 • Add to favorites
 • 1
  [ Conjunction ]
  ว่า
  wâa
 • 2
  [ Relative pronoun ]
  ที่;ซึ่ง
  têe ;sêung
 • 3
  [ Pronoun ]
  นั้น;นั่น
  nán ;nân

Example Sentences

 • ซึ่งก็คือฉัน · ใช่ไหม
  sêung gôr keu chăn · châi măi
  That one is me, right ?
 • งั้นหรอกหรือ
  ngán ròk rĕu
  Is that so ?
 • ไม่ · ไม่ใช่แบบนั้น
  mâi · mâi châi bàep nán
  No it is not that.
 • หมายความว่าไง
  măai kwaam wâa ngai
  What did you mean by that ?
 • คน · นั้นไปที่ไหนแล้ว
  kon ๆ · nán bpai têe năi láew
  Where did that person go ?
 • นั้นน่ะเหรอที่คุณเรียกว่าความรัก
  nán nâ rĕr têe kun rîiak wâa kwaam rák
  Is that what you call love ?