thai2english logo

subject

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural subjects ]
  วิชา;สาขาวิชา
  wí-chaa ;săa-kăa wí-chaa
 • 2
  [ Singular noun, plural subjects ]
  หัวข้อ
  hŭua kôr
 • 3
  [ Singular noun, plural subjects ]
  เรื่อง;เนื้อเรื่อง
  rêuuang ;néuua rêuuang
 • 4
  [ Singular noun, plural subjects ]
  ประธาน
  bprà-taan

Example Sentences

 • เอาละ · เปลี่ยนเรื่องดีกว่า
  ao lá · bplìian rêuuang dee gwàa
  OK, subject change.
 • ไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องเลย
  mâi dtông bplìian rêuuang loiie
  Don't change the subject.
 • อย่าเปลี่ยนเรื่อง
  yàa bplìian rêuuang
  Don't change the subject.
 • ไม่ต้องเปลี่ยนเรื่อง
  mâi dtông bplìian rêuuang
  Don't change the subject.
 • ทำไมเปลี่ยนคนซะละ
  tam-mai bplìian kon sá lá
  Why change the subject ?