thai2english logo

so

 • Add to favorites
 • 1
  [ Adverb ]
  จริงๆ;อย่างมาก
  jing jing ;yàang mâak
 • 2
  [ Conjunction ]
  เลย;ถึง;ก็เลย;ถึงจะ
  loiie ;tĕung ;gôr loiie ;tĕung jà
 • 3
  [ Conjunction ]
  เพื่อ
  pêuua
 • 4
  [ Interjection ]
  ก็
  gôr

Example Sentences

 • งั้นหรอกหรือ
  ngán ròk rĕu
  Is that so ?
 • แล้วไงล่ะ · ก็มันสนุกดี
  láew ngai lâ · gôr man sà-nùk dee
  So what ? It is fun.
 • คุณดูไม่ดีเลย
  kun doo mâi dee loiie
  You don't look so good.
 • แล้วเขาว่าไงบ้าง
  láew kăo wâa ngai bâang
  So what did he say ?
 • โอเคจริงหรือเปล่า
  oh kay jing rĕu bplào
  So you are really okay ?
 • แล้ว · มันไปยังไง
  láew · man bpai yang ngai
  So how did it go ?