thai2english-logo
search

slice

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural slices ]
  อัน;ชิ้น
  an ;chín
 • 2
  [ Verb ]
  ซอย;ตัด
  soi ;dtàt

Example Sentences

 • มาสิ · เอาไปสักชิ้น
  maa sì · ao bpai sàk-chín
  Come, take a slice.
 • งั้นฉันเอาชิ้นหนึ่ง
  ngán chăn ao chín nèung
  Then I'll have one slice.