thai2english-logo
search

receive

 • Add to favorites
 • 1
  [ Verb ]
  ได้;รับ;ได้รับ;รับได้;ต้อนรับ;รับรอง
  dâai ;ráp ;dâai ráp ;ráp dâi ;dtôn ráp ;ráp rong
 • 2
  [ Verb ]
  ประสบ;ประสบการณ์
  bprà-sòp ;bprà-sòp gaan

Example Sentences

 • มารับวิญญาณของเธอไป
  maa ráp win-yaan kŏng ter bpai
  To receive her soul.
 • เพื่อมารับวิญญาณของเขา
  pêua maa ráp win-yaan kŏng kăo
  To receive her soul.
 • รับพลังของพวกเรา
  ráp pá-lang kŏng pûak rao
  Receive our powers.