thai2english logo

promise

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural promises ]
  คำสัญญา;คำมั่นสัญญา
  kam săn-yaa ;kam mân săn-yaa
 • 2
  [ Verb ]
  สัญญา;ให้สัญญา
  săn-yaa ;hâi săn-yaa

Example Sentences

 • คุณผิดสัญญา
  kun pìt săn-yaa
  You broke your promise.
 • สัญญานะว่าคุณจะกลับมา
  săn-yaa ná wâa kun jà glàp maa
  Promise me you'll come back.
 • ให้ผมสัญญา
  hâi pŏm săn-yaa
  Made me promise.
 • โอเคครับพ่อ · ผมสัญญาเลย
  oh kay kráp pôr · pŏm săn-yaa loiie
  OK, Dad. I promise.
 • สัญญาไว้แล้วนี่
  săn-yaa wái láew nêe
  I made a promise.
 • เราต้องรักษาสัญญา
  rao dtông rák-săa săn-yaa
  We have to keep the promise.