thai2english-logo
search

park

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural parks ]
  สวน;อุทยาน;สวนสาธารณะ
  sŭan ;ùt-tá-yaan ;sŭan săa-taa-rá-ná
 • 2
  [ Verb ]
  จอด
  jòt

Example Sentences

 • เฮ้ · คุณจอดตรงนั้นไม่ได้นะ
  háy · kun jòt dtrong nán mâi dâai ná
  Hey, you can't park there.
 • สวนสาธารณะเลยไปข้างหน้าครับ
  sŭan săa-taa-rá-ná loie bpai kâang nâa kráp
  That's the park over there.
 • ผมจะไปจอดรถนะ
  pŏm jà bpai jòt rót ná
  I'll go park the car.
 • ที่สนามนั่น
  têe sà-năam nân
  It was at a park.
 • จอดไว้ที่ไหน
  jòt wái têe năi
  Where did you park ?
 • คุณจอดรถตรงนี้ไม่ได้นะค่ะ
  kun jòt rót dtrong née mâi dâai ná kâ
  You can't park here.