must

 • Add to favorites
 • 1
  [ Auxiliary ]
  จำเป็น;ต้อง;จง;จำเป็นต้อง
  jam bpen ;dtông ;jong ;jam bpen dtông

Example Sentences

 • ฉันต้องอยู่ผิดห้องแน่เลย
  chăn dtông yòo pìt hông nâe loiie
  I must be in the wrong room.
 • เราต้องไปแล้ว
  rao dtông bpai láew
  We must go.
 • มันต้องถูกทำลาย
  man dtông tòok tam laai
  It must be destroyed.
 • ต้องเป็นใครสักคนที่คุณรู้จักแน่
  dtông bpen krai sàk kon têe kun róo jàk nâe
  Must be someone you know.
 • คุณต้องล้อเล่นแน่ๆ
  kun dtông lór lên nâe nâe
  You must be kidding.
 • มันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว
  man dtông bpen bàep nán yòo láew
  It must be that.