thai2english logo

lonely

 • Add to favorites
 • 1
  [ Adjective, superlative loneliest, comparative lonelier ]
  เหงา;เหงาๆ
  ngăo ;ngăo ngăo
 • 2
  [ Adjective, superlative loneliest, comparative lonelier ]
  อ้างว้าง;โดดเดี่ยว;สันโดษ
  âang wáang ;dòht dìieow ;săn-dòht

Example Sentences

 • คุณรู้สึกโดดเดี่ยว · ใช่ไหม
  kun róo sèuk dòht dìieow · châi măi
  You feel lonely right ?
 • ริมฝีปากพวกเราคงจะเหงา
  rim fĕe bpàak pûuak rao kong jà ngăo
  Our lips would be lonely.
 • ท่านดูเหมือนคนที่อ้างว้างนะ
  tân doo mĕuuan kon têe âang wáang ná
  It is like a lonely person.
 • คืนนี้คุณดูเหงามาก
  keun née kun doo ngăo mâak
  You look so lonely tonight.
 • มันต้องอ้างว้าง
  man dtông âang wáang
  It must have been lonely.