thai2english logo

late

 • Add to favorites
 • 1
  [ Adjective, adverb, superlative latest, comparative later ]
  สาย;ช้า;เลท;ดึก
  săai ;cháa ;lêt ;dèuk

Example Sentences

 • ช้าไปหน่อย · ใช่ไหม
  cháa bpai nòi · châi măi
  I am a bit late, huh ?
 • ไม่ · มันสายไปแล้ว
  mâi · man săai bpai láew
  No, it is too late.
 • อย่ามาสายอีกนะ
  yàa maa săai èek ná
  Don't be late anymore.
 • ทำไมเขาช้าจัง
  tam-mai kăo cháa jang
  Why is he so late ?
 • มันยังไม่สายเกินไปใช่ไหม
  man yang mâi săai gern bpai châi măi
  It is not too late, is it ?
 • ทำไมมาช้าจัง
  tam-mai maa cháa jang
  Why are you so late ?