thai2english-logo
search

guard

 • Add to favorites
 • 1
  [ Verb ]
  คุ้ม;คุ้มกัน;คุ้มครอง;ปกป้อง
  kúm ;kúm gan ;kúm krong ;bpòk bpông
 • 2
  [ Singular noun, plural guards ]
  ยาม
  yaam

Example Sentences

 • เห็นยามอยู่ข้างในคนนึง
  hĕn yaam yòo kâang-nai-kon-neung
  I do see a guard inside.
 • ฉันจะยืนเป็นยามให้
  chăn jà yeun bpen yaam hâi
  I am standing guard.