thai2english logo

feel

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural feels ]
  รู้สึก;ความรู้สึก;สัมผัส
  róo sèuk ;kwaam róo sèuk ;săm-pàt

Example Sentences

 • ผมสามารถรู้สึกถึงพวกมัน
  pŏm săa-mâat róo sèuk tĕung pûuak man
  I can feel them.
 • ก็แค่รู้สึกไม่อยากนะ
  gôr kâe róo sèuk mâi yàak ná
  Just didn't feel like it.
 • ฉันแค่รู้สึกไม่สบายใจนะ
  chăn kâe róo sèuk mâi sà-baai jai ná
  I just feel so uneasy.
 • คุณไม่รู้สึกเหมือนกันเหรอก
  kun mâi róo sèuk mĕuuan gan hăy rôk
  Don't you feel the same ?
 • รู้สึกได้เลย
  róo sèuk dâai loiie
  I can feel it.
 • ตอนนี้ · รู้สึกดีขึ้นหรือยังครับ
  dton-née · róo sèuk dee kêun rĕu yang kráp
  Feel better now ?