thai2english logo

ever

 • Add to favorites
 • 1
  [ Adverb ]
  เคย
  koiie

Example Sentences

 • เราเคยทำ · กันไหม
  rao koiie tam · gan măi
  Have we ever done it ?
 • เราเคยมีเซ็กส์กันไหม
  rao koiie mee sék gan măi
  Have we ever had sex ?
 • คุณเคยถามเธอไหมว่าทำไม
  kun koiie tăam ter măi wâa tam-mai
  Did you ever ask her why ?
 • คุณเคยได้ยินมันหรือเปล่า
  kun koiie dâai yin man rĕu bplào
  Have you ever heard of it ?
 • ขอโทษที่ผมเคยสงสัยคุณ
  kŏr tôht têe pŏm koiie sŏng-săi kun
  Sorry I ever doubted you.
 • คุณเคยได้ยินไหม
  kun koiie dâai yin măi
  Have you heard it ever ?