thai2english-logo
search

dear

 • Add to favorites
 • 1
  [ Noun ]
  ที่รัก;คนดี;สุดที่รัก
  têe rák ;kon dee ;sùt têe rák
 • 2
  [ Adjective, comparative dearer, superlative dearest ]
  มีราคา
  mee raa-kaa

Example Sentences

 • คุณพร้อมหรือยังจ๊ะ · ที่รัก
  kun próm rĕu yang já · têe rák
  Are you ready, dear ?
 • โอที่รัก
  oh têe rák
  Oh, my , dear.
 • ได้ค่ะ · ที่รัก
  dâai kâ · têe rák
  Right away, dear.
 • เปล่า · ไม่มีหรอก · ที่รัก · ไม่มี
  bplào · mâi mee ròk · têe rák · mâi mee
  No. No, dear , not at all.
 • โอ้ว · ที่รัก · มันเป็นเรื่องจำเป็นมากๆ · เลยนะจ๊ะ
  ôh · têe rák · man bpen rêuang jam bpen mâak mâak · loie ná já
  Oh, dear , that's serious.
 • อะไรคะ · คุณด้วยเหรอคะ · ที่รัก
  à-rai ká · kun dûay rĕr ká · têe rák
  What, you too , dear ?