thai2english-logo
search

darling

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural darlings ]
  ที่รัก;คนดี;คนรัก;ดวงใจ;สุดที่รัก
  têe rák ;kon dee ;kon rák ;duang jai ;sùt têe rák

Example Sentences

 • ไม่ · ไม่ · ไม่ · ที่รัก
  mâi · mâi · mâi · têe rák
  No, no. Darling.
 • คุณคิดว่าไงจ๊ะที่รัก
  kun kít wâa ngai já têe rák
  What do you think darling ?
 • เสียใจ · จ๊ะ · ที่รัก
  sĭa jai · já · têe rák
  I am sorry, darling.
 • คุณไปบ่อยเกินไป · ที่รัก
  kun bpai bòi gern bpai · têe rák
  You go too often, darling.
 • ดูสิ · ที่รัก
  doo sì · têe rák
  Look at that, darling.
 • สุดที่รัก · มันเยี่ยมจริงๆ
  sùt têe rák · man yîam jing jing
  Darling, this is great.