thai2english-logo
search

calling

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural callings ]
  อาชีพ
  aa-chêep
 • 2
  [ Singular noun, plural callings ]
  การเรียก
  gaan rîak
 • 3
  [ Verb, present participle, infinitive to call ]
  เรียก;เรียกว่า
  rîak ;rîak wâa
 • 4
  [ Verb, present participle, infinitive to call ]
  โทร
  toh

Example Sentences

 • เขาจะเรียกเธอว่าคนสวมรอยนะ
  kăo jà rîak ter wâa kon sŭam roi ná
  She's calling you a fake.
 • ยังคงเรียกฉันว่าเจ้าหญิงอีกเหรอ
  yang kong rîak chăn wâa jâo yĭng èek rĕr
  Still calling me princess ?
 • คุณโทร · หาใคร
  kun toh · hăa krai
  Who are you calling ?
 • ทำไมถึงเรียกฉันอย่างนั้น
  tam-mai tĕung rîak chăn yàang nán
  Why are you calling me that ?
 • ที่เรียกพวกเราว่าขอทานนะ
  têe rîak pûak rao wâa kŏr taan ná
  For calling us beggars.
 • ขอโทษที่โทรมาดึก
  kŏr tôht têe toh maa dèuk
  Sorry for calling late.