thai2english logo

calculate

 • Add to favorites
 • 1
  [ Verb ]
  คิด
  kít

Example Sentences

 • นี่จะคำนวณยังไงดี
  nêe jà kam-nuuan yang ngai dee
  How do I calculate this ?
 • ช่วยตรวจดูด้วยค่ะ
  chûuay dtrùuat doo dûuay kâ
  Please check and calculate.