thai2english-logo
search

bunch

 • Add to favorites
 • 1
  [ Singular noun, plural bunches ]
  กลุ่ม;พวก
  glùm ;pûak
 • 2
  [ Singular noun, plural bunches ]
  ช่อ;พวง
  chôr ;puang

Example Sentences

 • พวกงี่เง่านี่
  pûak-ngêe-ngâo nêe
  This bunch of jerks.
 • เฮ้ · มารวมตัวกัน
  háy · maa ruam dtua gan
  Hey, bunch up guys.
 • ไอ้พวกขี้เกียจ
  âi pûak-kêe-gìat
  Bunch of lazy bums.