thai2english-logo
search

หลัก

 • Transliteration
  làk
 • Thai Phonetic
  [ หฺลัก ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ปลดอาวุธหลัก
  bplòt aa-wút làk
  Discard primary weaponry.
 • นี่คืออาหารหลัก
  nêe keu aa-hăan làk
  This is the main dish.
 • หลักอยู่ที่ไหน
  làk yòo têe năi
  Where is the keystone ?
 • ที่นี้เขตปกครองหลักของเรา
  têe née kàyt bpòk krong làk kŏng rao
  This is our main area.
 • คุณจะเป็นนางแบบหลัก
  kun jà bpen naang bàep làk
  You be the main model.