อาหารมื้อเย็น

  • Transliteration
    aa-hăan méu yen
  • Thai Phonetic
    [ อา-หาน-มื้อ-เย็น ]