อาหารไทย

  • Transliteration
    aa-hăan tai
  • Thai Phonetic
    [ อา-หาน ไท ]