อาหารทะเล

  • Transliteration
    aa hăan tá-lay
  • Thai Phonetic
    [ อา-หาน-ทะ-เล ]