อาหารคาว

 • Transliteration
  aa-hăan kaao
 • Thai Phonetic
  [ อา-หาน-คาว ]
 • 1
  [ Noun ]
  meat dish ; meat diet
  Components