อาหารคาว

  • Transliteration
    aa-hăan kaao
  • Thai Phonetic
    [ อา-หาน คาว ]