อาหารกระป๋อง

  • Transliteration
    aa-hăan grà-bpŏng
  • Thai Phonetic
    [ อา-หาน กฺระ-ป๋อง ]