อัตรากำไรขั้นต้นอัด-ตฺรา กำ-ไร ขั้น-ต้น
àt-dtraa gam-rai kân-dtônTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish