อัตราการเต้นของหัวใจ

  • Transliteration
    àt-dtraa gaan dtâyn kŏng hŭa jai
  • Thai Phonetic
    [ อัด-ตฺรา-กาน-เต้น-ของ-หัว-ไจ ]