ให้อาหาร

  • Transliteration
    hâi aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ ไห้ อา-หาน ]