ให้ท่า

  • Transliteration
    hâi tâa
  • Thai Phonetic
    [ ไห้-ท่า ]