เห็นท่า

  • Transliteration
    hĕn tâa
  • Thai Phonetic
    [ เห็น ท่า ]