หัวอก

  • Transliteration
    hŭa òk
  • Thai Phonetic
    [ หัว อก ]