หัวแหวน

  • Transliteration
    hŭa wăen
  • Thai Phonetic
    [ หัว แหฺวน ]