หัวแหวน

 • Transliteration
  hŭa wăen
 • Thai Phonetic
  [ หัว-แหฺวน ]
 • 1
  [ Noun ]
  setting
  Components