หัวแหลมผาชัน

  • Transliteration
    hŭa lăem păa chan
  • Thai Phonetic
    [ หัว แหฺลม ผา ชัน ]