หัวหน้าหน่วย

  • Transliteration
    hŭa nâa nùay
  • Thai Phonetic
    [ หัว-น่า-หฺน่วย ]