หัวหน้าศูนย์

  • Transliteration
    hŭa nâa sŏon
  • Thai Phonetic
    [ หัว น่า สูน ]