หัวหน้าศูนย์

  • Transliteration
    hŭa nâa sŏon
  • Thai Phonetic
    [ หัว-น่า-สูน ]