หัวหน้ารัฐบาล

  • Transliteration
    hŭa nâa rát-tà-baan
  • Thai Phonetic
    [ หัว-น่า-รัด-ถะ-บาน ]