หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

  • Transliteration
    hŭa nâa fàai dtrùat sòp paai nai
  • Thai Phonetic
    [ หัว-น่า-ฝ่าย-ตฺรวด-สอบ-พาย-ไน ]