หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

  • Transliteration
    hŭa nâa fàai dtrùat sòp paai nai
  • Thai Phonetic
    [ หัว น่า ฝ่าย ตฺรวด สอบ พาย ไน ]