หัวหน้าแผนก

  • Transliteration
    hŭa nâa pà-nàek
  • Thai Phonetic
    [ หัว-น่า-ผะ-แหฺนก ]