หัวหน้าแผนก

  • Transliteration
    hŭa nâa pà-nàek
  • Thai Phonetic
    [ หัว น่า ผะ-แหฺนก ]