หัวหน้าทีม

  • Transliteration
    hŭa nâa teem
  • Thai Phonetic
    [ หัว-น่า-ทีม ]