หัวหน้าทีม

  • Transliteration
    hŭa nâa teem
  • Thai Phonetic
    [ หัว น่า ทีม ]