หัวหน้าทัพ

 • Transliteration
  hŭa nâa táp
 • Thai Phonetic
  [ หัว-น่า-ทับ ]
 • 1
  [ Noun ]
  commander-in-chief ; army leader ; general
  Components