หัวหน้าช่างกล

  • Transliteration
    hŭa nâa châang gon
  • Thai Phonetic
    [ หัว น่า ช่าง กน ]