หัวหน้าช่างกล

  • Transliteration
    hŭa nâa châang gon
  • Thai Phonetic
    [ หัว-น่า-ช่าง-กน ]