หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำคณะกรรมาธิการ

  • Transliteration
    hŭa nâa ká-ná jâo nâa têe bprà-jam ká-ná gam-maa-tí-gaan
  • Thai Phonetic
    [ หัว-น่า-คะ-นะ-เจ้า-น่า-ที่-ปฺระ-จำ-คะ-นะ-กำ-มา-ทิ-กาน ]