หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำคณะกรรมาธิการ

  • Transliteration
    hŭa nâa ká-ná jâo nâa têe bprà-jam ká-ná gam-maa-tí-gaan
  • Thai Phonetic
    [ หัว น่า คะ-นะ เจ้า น่า ที่ ปฺระ-จำ คะ-นะ กำ-มา-ทิ-กาน ]