หัวแถว

 • Transliteration
  hŭa tăew
 • Thai Phonetic
  [ หัว-แถว ]
 • 1
  [ Noun ]
  head of the line
  Components