หัวแถว

  • Transliteration
    hŭa tăew
  • Thai Phonetic
    [ หัว แถว ]