หัวใจห้องล่างซ้าย

  • Transliteration
    hŭa jai hông lâang sáai
  • Thai Phonetic
    [ หัว-ไจ-ห้อง-ล่าง-ซ้าย ]