thai2english-logo
search

หัวใจ

 • Transliteration
  hŭa jai
 • Thai Phonetic
  [ หัว ไจ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • พวกคุณได้ยินเสียงหัวใจฉันไหม
  pûak kun dâai yin sĭang hŭa jai chăn măi
  Do you guys hear my heart ?
 • ในหัวใจฉัน · ฉันเป็นผู้หญิง
  nai hŭa jai chăn · chăn bpen pôo yĭng
  In my heart, I'm a woman.
 • ผมมอบหัวใจของผมให้คุณไปแล้ว
  pŏm môp hŭa jai kŏng pŏm hâi kun bpai láew
  I already gave you my heart.
 • หัวใจของฉันก็เป็นของฉัน
  hŭa jai kŏng chăn gôr bpen kŏng chăn
  My heart is my own.
 • เขามีหัวใจที่อ่อนแอ
  kăo mee hŭa jai têe òn ae
  She has a weak heart.
 • หัวใจผมกำลังสั่น
  hŭa jai pŏm gam-lang sàn
  My heart's pounding.