หัวใจ

  • Transliteration
    hŭa jai
  • Thai Phonetic
    [ หัว-ไจ ]